Over ons

Over ons

Doel
stelling

De stichting heeft ten doel het in gebruik stellen en houden van historisch busmaterieel, waarbij de stichting haar activiteiten in het bijzonder zal richten op:

 • het verkrijgen van historisch busmaterieel

 • dat materieel te herstellen, weer in oude staat terug te brengen en te onderhouden

 • het organiseren van excursies met historische bussen

 • het verzamelen, ordenen en bewaren van documentatie op het gebied van bussen, een en ander in de ruimste zin van het woord door alle geoorloofde middelen

Bestuur

 • Voorzitter

 • Secretaris

 • Penningmeester

 • Bestuurslid

 • Bestuurslid

 • Bestuurslid

Herman Schoenmaker

Adriaan Rijkens

Nicole Voorzee-Fennema

Marten van der Laan

Martijn Metus

Ron Mulder

 •  

Directeur

Rob Bezema

Anbi
instelling

De stichting is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. De stichting heeft daarbij tevens de status van culturele ANBI verkregen.

Dit kan aanmerkelijke fiscale voordelen opleveren voor zowel de donateurs, vrijwilligers als de stichting zelf.

Wat zijn de voordelen?

 • De stichting is geen schenk- of erfbelasting verschuldigd wanneer zij grote donaties of baten uit een erfenis (in geld of natura) ontvangt.

 • De aan de stichting gedane donaties kunnen bij de Inkomstenbelasting in beginsel als gift worden afgetrokken. Giften zijn gelden die uit vrije wil en zonder tegenprestatie aan de stichting worden betaald. Denk bijvoorbeeld aan de donateursbijdrage van minimaal € 25 per jaar.

 • De niet door de stichting vergoede onkosten, die door de vrijwilligers worden gemaakt voor bijvoorbeeld het reizen tussen woonplaats en de plaats van het museum kunnen (samen met andere giften) als gift worden afgetrokken bij de Inkomstenbelasting, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit is het geval wanneer het museum financieel niet in staat is om onkostenvergoedingen uit te betalen aan de vrijwilligers.

Wij verwijzen voor de voorwaarden van donaties aan culturele ANBI’s en de algemene voorwaarden voor de aftrek van giften naar de website van de Belastingdienst.

Diversen

 • Vertrouwenspersoon: De heer Harry Meijer, te bereiken via meijersappemeer@hotmail.com.
 • Fiscaal nummer: 77.90.545.O01
 • Kamer van Koophandel: Het Nationaal Bus Museum staat geregistreerd onder nummer 41009271.
 • Statuten: Deze liggen ter inzage in het museum.
 • Bezoldiging: Bij het Nationaal Bus Museum werken uitsluitend vrijwilligers. Er worden derhalve geen salarissen betaald.
 • Erkend Leerbedrijf: Het Nationaal Bus Museum is per ingang van 17-11-2022 een officieel Erkend Leerbedrijf.