Vacatures

²²

 

Voorzitter

Stichting Nationaal Bus Museum

 

 

Het Nationaal Bus Museum in Hoogezand stelt zich ten doel het preserveren, conserveren, restaureren en tentoonstellen van bussen en alles wat daar omheen mee te maken heeft. Tevens wil zij historische bussen rijvaardig houden en daarmee cultuur-historische ritten verzorgen.

Het museum wordt bestuurd door een stichting en wordt gerund door uitsluitend vrijwilligers.

 

Het museum zoekt een onbezoldigd) voorzitter van de Stichting.

 

Functieprofiel

 

De voorzitter:

 • heeft, bij voorkeur, affiniteit met bussen in algemene zin.
 • heeft, bij voorkeur, ervaring met een stichtingsbestuur.
 • beschikt over de juiste mentaliteit voor het leiden van vergaderingen.
 • is in staat gesprekspartner te zijn met externe partijen waar nodig.
 • is bereid minimaal 1 keer per maand een bestuursvergadering te beleggen.

 

Management van de organisatie en het strategisch beleid

 

Het bestuur van de Stichting Nationaal Bus Museum ziet toe op het formuleren en vaststellen van de doelstellingen en de prestaties van het museum.

Ze ziet toe op het realiseren van deze doelstellingen door het management van het museum, bestaande uit de museumdirecteur en de diverse afdelingshoofden (zoals verhuur, catering, archief en werkplaats).

Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het museum.

 

Momenteel wordt gewerkt aan toekomstplannen voor het museum; ook voor de bestuursvoorzitter is hier een belang rijke rol weggelegd.

 

Interesse?

Voor meer inhoudelijke informatie kunt U contact opnemen met de heer Bart Bekkering, telefoon 0598-383004.

 

 

Directeur

Nationaal Bus Museum

 

Functie omschrijving

 

Het Nationaal Bus Museum in Hoogezand stelt zich ten doel het preserveren, conserveren, restaureren en tentoonstellen van bussen en alles wat daar omheen mee te maken heeft. Tevens wil zij historische bussen rijvaardig houden en daarmee cultuur-historische ritten verzorgen.

Het museum wordt bestuurd door een stichting en wordt gerund door uitsluitend vrijwilligers.

 

Het museum zoekt een (onbezoldigd) Museumdirecteur.

 

Deze directeur

 

 • heeft, bij voorkeur, affiniteit met bussen in algemene zin.
 • heeft, bij voorkeur, ervaring met een museum.
 • beschikt over de juiste mentaliteit voor het leiden van vrijwilligers.
 • is in staat gesprekspartner te zijn met externe partijen waar nodig.
 • is bereid minimaal 1 keer per maand een managementvergadering te beleggen
 • is bereid meerdere dagen per week en soms ook in het weekend aanwezig te zijn in het museum.

 

Taak van de Museumdirecteur

 

De directeur is in eerste instantie verantwoordelijk voor het personeels- en vrijwilligersbeleid inclusief het Arbobeleid.

 

De directeur geeft leiding aan een team met diverse afdelingshoofden (zoals

verhuur, catering, archief, werkplaats) en maakt met hen voorstellen voor het museale beleid.

 

Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het museum, maar het is aan de directeur om samen met het museummanagement beleids- en beslissingsvoorstellen, begrotingsvoorstellen e.d. aan het bestuur te doen.

 

De directeur draagt zorg, in overleg met de penningmeester van het stichtingsbestuur, voor het bewaken van de liquiditeitspositie.

De directeur onderhoudt collegiale contacten met andere musea, museale instellingen (zoals erfgoedpartners) en de gemeente.

 

Welke kerncompetenties zijn belangrijk voor de Museumdirecteur?

 

 • Strategisch denkvermogen
 • Visionair
 • Empathisch
 • Flexibel
 • Besluitvaardig
 • Representatief
 • Stimulerend en inspirerend

 

Heeft u interesse?

Voor meer inhoudelijke informatie kunt U contact opnemen met de heer Bart Bekkering, telefoon 0598-383004.

 

 

Nationaal Bus Museum

Produktieweg 13

9601 MA Hoogezand

²²
²²