Vacature penningmeester

Organisatie & context

 

Het Nationaal Bus Museum stelt zich tot doel het preserveren, conserveren, restaureren en tentoonstellen van bussen als cultureel erfgoed en alles wat daarmee te maken heeft. Het museum wordt bestuurd door een stichting.

 

Ontstaan in 1985 heeft het museum inmiddels een uitgebreide collectie aan bussen en documentatie opgebouwd. Het museum werkt aan een professionalisering en streeft naar vergroting van de financiële slagkracht.

 

Ter vervulling van een ontstane vacature in de stichtingsbesturen zoeken de besturen een bestuurslid voor de functie van penningmeester.

 

Werkzaamheden/taken penningmeester

 

De penningmeester heeft als (hoofd)taak het beheren en bijhouden van financiën van de stichtingen en het houden van toezicht op de financiële administratie van het museumgebeuren

Dit toezicht gebeurt naar eigen inzicht. Minimaal eens per maand wordt het financiële reilen en zeilen van het museum tegen de achtergrond van de begroting en bestuursbesluiten gecontroleerd. De penningmeester onderhoudt daartoe contact met het hoofd Financiën van het museum.

 

De stichting vergadert circa zes keer per jaar.

Tijdens de bestuursvergaderingen verduidelijkt de penningmeester de aangeleverde financiële stukken en - voorstellen en doet hij verslag van zijn bevindingen aan het bestuur.

Functieprofiel penningmeester

 

De penningmeester:

  • heeft, bij voorkeur, affiniteit met financiën en financieel beheer en beleid in algemene zin.
  • heeft, bij voorkeur, ervaring in een bestuurlijke omgeving,
  • heeft bij voorkeur een commerciële instelling en/of achtergrond.
  • beschikt over de juiste mentaliteit voor het omgaan met vrijwilligers .
  • is in staat gesprekspartner te zijn met externe partijen waar nodig.
  • is minimaal 3 dagen per maand beschikbaar.

 

Aanstelling

 

De bestuursleden van de stichting worden voor onbepaalde tijd aangesteld. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd en worden als vrijwilliger uitgeoefend.

 

Doelen

 

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de penningmeester zal zijn gelegen in het correct (doen) bijhouden van de financiën van de Stichting Nationaal Bus Museum en van de Stichting Bus Remise.

Daarnaast wordt van de penningmeester verwacht dat hij meedenkt over kostenbesparingen en mogelijkheden onderzoekt voor inkomsten voor de stichtingen.

 

Nadere informatie

Hebt u interesse in de bestuursfunctie of wilt u meer weten, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van het bestuur, door contact op te nemen met het museum (tijdens kantoortijden op dinsdag of donderdag).

Nationaal Bus Museum

Produktieweg 13

9601 MA Hoogezand