Over ons

²²

Doelstelling Stichting Nationaal Bus Museum

 

De stichting heeft ten doel het in gebruik stellen en houden van historisch busmaterieel, waarbij de stichting haar activiteiten in het bijzonder zal richten op:

 

  • het verkrijgen van historisch busmaterieel
  • dat materieel te herstellen, weer in oude staat terug te brengen en te onderhouden
  • het organiseren van excursies met historische bussen
  • het verzamelen, ordenen en bewaren van documentatie op het gebied van bussen, een en ander in de ruimste zin van het woord door alle geoorloofde middelen

 

Directeur: Rob Bezema

 

Bestuurssamenstelling Stichting Nationaal Bus Museum:

 

Voorzitter                                          Bart Bekkering

Secretaris                                          Adriaan Rijkens

Penningmeester                              Lammert Kortholt

Bestuurslid/Vergunninghouder   Ron Mulder

Bestuurslid                                       Martijn Metus

 

Indien u de verlies- en winstrekening over 2020 en de balans per 31 december 2020, alsmede het Beleidsplan 2021 wilt raadplegen, dient u op de onderstaande links te klikken.

 

Stichting Nationaal Bus Museum Jaarrekening 2020

 

Beleidsplan 2021

 

Bezoldiging

 

Bij het Nationaal Bus Museum werken uitsluitend vrijwilligers. Er worden geen salarissen betaald.

 

Statuten

 

Deze liggen in het museum ter inzage.

ANBI-instelling

 

 

De stichting is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. De stichting heeft daarbij tevens de status van culturele ANBI verkregen.

 

Dit kan aanmerkelijke fiscale voordelen opleveren voor zowel de donateurs, vrijwilligers als de stichting zelf.

 

Wat zijn de voordelen?

 

  • De stichting is geen schenk- of erfbelasting verschuldigd wanneer zij grote donaties of baten uit een erfenis (in geld of natura) ontvangt.
  • De aan de stichting gedane donaties kunnen bij de Inkomstenbelasting in beginsel als gift worden afgetrokken. Giften zijn gelden die uit vrije wil en zonder tegenprestatie aan de stichting worden betaald. Denk bijvoorbeeld aan de donateursbijdrage van minimaal € 25 per jaar.
  • De niet door de stichting vergoede onkosten, die door de vrijwilligers worden gemaakt voor bijvoorbeeld het reizen tussen woonplaats en de plaats van het museum kunnen (samen met andere giften) als gift worden afgetrokken bij de Inkomstenbelasting, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit is het geval wanneer het museum financieel niet in staat is om onkostenvergoedingen uit te betalen aan de vrijwilligers.

 

Wij verwijzen voor de voorwaarden van donaties aan culturele ANBI’s en de algemene voorwaarden voor de aftrek van giften naar de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

 

Fiscaal nummer:

 

De stichting staat ingeschreven onder nummer 77.90.545.O01

 

Kamer van Koophandel

 

Het Nationaal Bus Museum staat geregistreerd onder nummer 41009271.

 

Privacyregels Nationaal Bus Museum

 

In het Nationaal Bus Museum kunnen foto’s en video’s door de organisatie en door derden worden gemaakt.

Het actief of passief bezoeken van het NBM houdt tevens in dat u toestemming verleent om deze beelden eventueel te gebruiken voor publicatie, maar niet exclusief, voor ons informatiebulletin, onze website en op onze Facebook-pagina.

Het NBM zelf zal zoveel mogelijk zorgen dat in haar publicaties de privacy van haar bezoekers wordt gerespecteerd.

Beelden gemaakt door derden kunnen niet door het NBM worden gecontroleerd. Het NBM wijst daarom elke verantwoordelijkheid daarvoor af en verwijst naar de publicerende partij.

Daarnaast is er een vertrouwenspersoon aangesteld.

 

De directie van het Nationaal Bus Museum

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

 

Klik op bovenstaande link om dit document te bekijken.

Contact

Nationaal Bus Museum

Produktieweg 13

9601 MA Hoogezand

²²